L.E.F. spol. s r.o.

Siet 1 Siet 2


Kontakt

L.E.F., spol. s r.o.
Matuškova 2
040 11, Košice
Slovensko
www.lef.sk


Ing. Daniel Hlubeň, PhD.
konateľ spoločnosti
+421 903 128 554
daniel.hluben@lef.sk

Znalec zapísaný v nasledovných odboroch a odvetviach
Odbor: 010000 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Odvetvie: 010300 - Elektrotechnika
Odvetvie: 010400 - Energetika

Odbor: 100000 - Elektrotechnika
Odvetvie: 100100 - Elektro-energetické stroje a zariadenia
Odvetvie: 100200 - Elektronika
Odvetvie: 100400 - Riadiaca technika, výpočtová technika (hardvér)
Odvetvie: 100500 - Robotické a mechatronické systémy
Odvetvie: 100600 - Elektronické komunikácie
Odvetvie: 100700 - Odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky
Odvetvie: 100900 - Počítačové programy (softvér)
 
 

Naši partneri

ABB, s.r.o.
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
BK, a.s.
Caliber s.r.o.
EGO Slovakia, s.r.o.
GridMAn s.r.o.
Slovnaft, a.s.
ÚEOS - Komercia, a.s.
Rýchly kontakt
L.E.F., spol. s r.o.
Matuškova 2, 040 11 Košice, Slovensko
Telefón:
+421 917 453 707
Mail:
info@lef.sk