L.E.F. spol. s r.o.

Siet 1 Siet 2

Merania

Meranie základných elektrických veličín:
 • napätí a prúdov,
 • činných a jalových výkonov,
 • účinníka a skutočného účinníka.
Meranie ukazovateľov kvality elektriny:
 • vzrasty a poklesy napätia,
 • meranie harmonických a medziharmonických napätí a prúdov,
 • fliker,
 • HDO,
 • nesymetrie napätia.
Meranie parametrov elektrických prvkov:
 • káblov a vzdušných vedení,
 • transformátorov,
 • synchrónnych a asynchrónnych strojov.
Meranie uzemňovacích sústav:
 • meranie krokových napätí,
 • meranie dotykových napätí,
 • meranie stožiarov bez odpojenia uzemňovacieho lana,
 • meranie impedancií uzemnenia.

Naši partneri

ABB, s.r.o.
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
BK, a.s.
Caliber s.r.o.
EGO Slovakia, s.r.o.
GridMAn s.r.o.
Slovnaft, a.s.
ÚEOS - Komercia, a.s.
Rýchly kontakt
L.E.F., spol. s r.o.
Matuškova 2, 040 11 Košice, Slovensko
Telefón:
+421 917 453 707
Mail:
info@lef.sk