L.E.F. spol. s r.o.

Siet 1 Siet 2

Prednášky a kurzy

Rámcové témy odborných prednášok:
 • Ustálené chody,
 • Rozvodné stanice,
 • Elektrické stroje (synchrónne a asynchrónne stroje, transformátory),
 • Skratové prúdy (základné pojmy, výpočtové metódy, praktické ukážky),
 • Meranie v elektroenergetike (meranie parametrov vedení, meranie uzemnenia, merania v elektrických inštaláciách, meranie osvetlenia a pod.),
 • Kompenzácia jalového výkonu v praxi,
 • Kvalita elektrickej energie,
 • Prenos a rozvod elektrickej energie,
 • Elektrické ochrany a systémy chránenia,
 • Stabilita elektrizačnej sústavy,
 • Riadenie elektrizačnej sústavy (ES),
 • Moderné trendy v energetike (WAMS, Smart Grids, Smart Metering, FACTS, resp. iné aktuálne problémy v ES ...)
 • Inšpekčná činnosť (hlavné nedostatky pri projekčnej činnosti, vykonávaných revíziách a pod.)
 • Iné po dohode so zákazníkom

Naši partneri

ABB, s.r.o.
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
BK, a.s.
Caliber s.r.o.
EGO Slovakia, s.r.o.
GridMAn s.r.o.
Slovnaft, a.s.
ÚEOS - Komercia, a.s.
Rýchly kontakt
L.E.F., spol. s r.o.
Matuškova 2, 040 11 Košice, Slovensko
Telefón:
+421 917 453 707
Mail:
info@lef.sk